Klanten

Uit de Kunst Vertalingen van vele markten thuis

In de loop der jaren heeft Uit de Kunst Vertalingen een aanzienlijk klantenbestand opgebouwd. Op deze pagina treft u een kleine greep uit ons klantenbestand. Wij zijn er trots op om voor deze partijen vertaalopdrachten te hebben uitgevoerd. Het klantenbestand is zeer divers: zo vertaalt Uit de Kunst Vertalingen o.a. voor particulieren, bedrijven, instellingen, instanties en scholen.

Zo hebben we bijvoorbeeld publicaties mogen vertalen voor de Rijksuniversiteit Groningen, Hanze University of Applied Sciences (voorheen: Hanzehogeschool) en TNO, tijdschriftartikelen voor Procycling en Lonely Planet, filmscripts voor OAK Motion Pictures (voorheen: NFI Motion Pictures) en teksten voor tentoonstellingen in het Bijbels Museum. Verder zijn er bijvoorbeeld Engelse vertalingen verricht voor documentaires in opdracht van het Veteraneninstituut.

Heb je een tekst ter vertaling naar of van het Engels? Neem dan gerust contact op!

UMC

Voor het UMC Utrecht heeft Uit de Kunst Vertalingen een proefschrift van ruim 100.000 woorden naar het Engels vertaald. Het proefschrift is geschreven door Timo Bolt en is getiteld ‘A Doctor’s Order’. Het handelt over het begrip Evidence Based Medicine (EBM) dat in de jaren negentig zijn intrede deed in de geneeskunde. Al snel raakte het gebruik ervan wijdverbreid en strekte het zich ook uit tot disciplines als fysiotherapie en geestelijke verzorging. Het proefschrift richt zich op het spanningsveld dat er bestaat tussen Evidence Based Medicine als interne rationalisering van geneeskunde en Evidence Based Medicine als extern instrument van controle.

Gedurende een tijdsbestek van een jaar heeft Uit de Kunst Vertalingen zich in nauwe samenspraak met de auteur beziggehouden met de Engelse vertaling van dit proefschrift. Uitdagingen die hierbij succesvol zijn aangegaan waren o.a. de strikte bewaking van consistentie in de terminologie en het bewust leveren van gedateerd aandoende vertalingen van oudere bronnen in de medische literatuur.

Aangezien Evidence Based Medicine internationaal van groot belang is, is er gekozen om het proefschrift in het Engels te laten uitkomen.

Veteraneninstituut

Uit de Kunst Vertalingen heeft voor het Veteraneninstituut in opdracht van documentairemaker Kees Maaswinkel de voice-over en ondertiteling vertaald van de documentairereeks ‘Hell Ships’. De documentaires ‘Hells Ships to Sumatra’, ‘Hell Ships to Flores and the Moluccas’ en ‘Hell Ships to the Moluccas’ vertellen de verhalen van Nederlandse, Engelse en Indonesische krijgsgevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Japanners onder erbarmelijke omstandigheden in zogeheten ‘helleschepen’ over zee werden vervoerd. Als ze al de eindbestemming haalden, werden ze te werk gesteld op Indonesische eilanden om daar vliegvelden en spoorlijnen aan te leggen.

Het Veteraneninstituut heeft besloten om de documentaires van ondertiteling en een Engelse voice-over te voorzien zodat ook voormalige krijgsgevangenen in Engeland de documentairereeks ten volle kunnen begrijpen. Een bijzonder onderdeel van de werkzaamheden was het vertalen van gedichten die destijds zijn gemaakt door een van de Nederlandse krijgsgevangenen.

Hanze University of Applied Sciences

Voor de Hanze University of Applied Sciences (voorheen Hanzehogeschool) heeft Uit de Kunst Vertalingen de publicatie ‘Energieke Arbeid’ vertaald. De Engelse versie draagt de naam ‘Energizing Labour’. De publicatie is geschreven door diverse wetenschappers die zijn verbonden aan de Hanze University of Applied Sciences en richt zich op de ontwikkeling van de Noordelijke arbeidsmarkt onder veranderende (arbeidsmarkt)omstandigheden. De focus ligt hier op de ontwikkeling van de gezondheidszorg in verband met veroudering. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de energiesector in het noorden vanwege de gunstige geografie van het gebied. Hierbij wordt steeds de nadruk gelegd op het belang van een goede samenwerking tussen opleidingsinstellingen en het bedrijfsleven.

Uit de Kunst Vertalingen was vereerd om deze wetenschappelijke Engelse vertaling te mogen uitvoeren, temeer omdat de vertaler Engels van dit vertaalbureau zelf afkomstig is uit en woonachtig is in de regio waarover de publicatie handelt.

Link naar de vertaling: https://www.hanze.nl/assets/kc-arbeid/Documents/Public/EnergizingLabour.pdf

Wij werken ook voor…

Een selectie uit het klantenbestand van Uit de Kunst Vertalingen.