Erkende vertaler Nederlands Engels beziet debat hegemonie Engels met lede ogen

Posted on Leave a comment

Menig linguïstisch intellectueel brengt te pas en te onpas te berde dat het alarmerend is dat steeds meer Europeanen zich uitsluitend bedienen van het Engels als lingua franca (letterlijk: vrije, toegankelijke taal), en er wordt in toenemende mate gepleit voor de bescherming van de diverse Europese talen. Deze vertaler Nederlands Engels zou zich graag eens […]