Erkende vertaler Nederlands Engels beziet debat hegemonie Engels met lede ogen

erkende vertaler nederlands engelsMenig linguïstisch intellectueel brengt te pas en te onpas te berde dat het alarmerend is dat steeds meer Europeanen zich uitsluitend bedienen van het Engels als lingua franca (letterlijk: vrije, toegankelijke taal), en er wordt in toenemende mate gepleit voor de bescherming van de diverse Europese talen. Deze vertaler Nederlands Engels zou zich graag eens een keer mengen in dit debat.

Want wat is nu eigenlijk het probleem? In de bescheiden optiek van deze vertaler Engels – Nederlands zullen de afzonderlijke talen van Europa ruimschoots de tijden halen waarin de ‘de zon zou weigeren nog te schijnen en de bergen afbrokkelen, en in zee storten’ – vrij naar de beginregels van “Thank You” van Led Zeppelin, de enige muziekgroep die ooit werkelijk Olympische proporties had, maar dat, uiteraard, terzijde. Iedereen zal garen blijven spinnen op zijn of haar deel van het rijke tapijt dat taalkundig Europa is. Ook deze erkende vertaler Nederlands Engels zal dat blijven doen.

Er wordt steen en been geklaagd dat het Engels als een rock ‘n’ roll ster met ‘swagger’ de werelden van het onderwijs, de industrie en de muziek heeft gekoloniseerd, en dat de afzonderlijke nationale intelligentsia als gevolg hiervan zullen wegkwijnen en uiteindelijk zullen lijken op de ruïnes van tempels die men her en der nog in het oude Griekenland aantreft. De erkende vertaler Nederlands Engels kan deze bewegingen in het debat enkel met lede ogen aanzien.

Is het namelijk niet zo dat taalkundige invloeden van buitenaf niet zelden een verrijking vormen van de betreffende taal die onderwerp is van de beïnvloeding? Deze erkende vertaler Nederlands Engels heeft elders op deze website al eens uit de doeken gedaan hoe de vermeende vijand van de Europese talen zelf tot stand is gekomen; weet u nog hoe uit een samensmelting van het Latijn, het Keltisch, het West-Germaans en het Romaanse Frans een bijzonder krachtig elixer werd verkregen dat luistert naar de naam ‘Engels’? Ditzelfde geldt ook voor legio talen in het aloude Europa die bij tijd en wijle een gezonde linguïstische injectie kregen van passerende dan wel bezoekende volkeren. Ik noem in lokaal verband de ultieme gift aan werkend Nederland op maandagochtend: ‘qahwa’, Arabisch voor koffie!

De erkende vertaler Nederlands Engels heeft tevens gemerkt dat in bepaalde Europese kringen wordt gesuggereerd dat het Engels bezig is aan een verraderlijke opmars en de macht zou willen grijpen. Deze opvatting durf ik te betwisten met al mijn geesteskracht. Tot het einde der tijden zal het Engels een communicatieve metgezel blijven die de afzonderlijke talen van Europa bijstaat in plaats van hindert, wanneer bijvoorbeeld blijkt dat er ruis op de communicatielijn dreigt te ontstaan door onjuist begrip van bepaalde semantische aspecten in elkanders talen. Het Engels wil dan louter uitkomst bieden en boodschapper zijn. Schiet deze boodschapper niet neer!

Het Engels brengt volgens deze erkende vertaler Nederlands Engels namelijk dikwijls licht in een ruimte die anders gehuld zou zijn in duisternis. Te denken valt aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek dat vanuit een uitheemse taal -die niet tot in de finesses begrepen kan worden door een meerderheid van de belanghebbenden- vertaald wordt naar het Engels, waardoor niet eerder bestaande inzichten worden aangereikt die de mensheid op allerlei vlak verder kunnen helpen. Of, om te zingen met de woorden van
Acquiesce” het lied geschreven door Noel Gallagher van Oasis, en oorspronkelijk een ode aan broederliefde:

Because we need each other
We believe in one another
And I know we’re going to uncover
What’s sleepin’ in our soul

Deze erkende vertaler Engels Nederlands dankt u hartelijk voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *