Engels Jeroen Dijsselbloem raakt wellicht niveau Nederlands Engels Vertaler

nederlands engels  vertalerMinister van Financiën Jeroen Dijsselbloem is geen vertaler Engels. Toch heeft hij onlangs de zogeheten Duidelijketaalprijs gewonnen voor zijn formidabele beheersing van het Engels. De prijs werd woensdag 22 mei j.l. uitgereikt door Wim Anker, de winnaar van vorig jaar, en is een initiatief van het Taalcentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Onder de andere genomineerden bevonden zich onder meer premier Mark Rutte, eurocommissaris Neelie Kroes en wetenschapper Robbert Dijkgraaf.

Het niveau van de genomineerden werd niet geanalyseerd door een Nederlands Engels vertaler, maar door een groep taalkundigen Engels van de Vrije Universiteit onder leiding van dr. Laura Rupp. Alvorens te komen tot een oordeel, bekeek deze speciale commissie van iedere genomineerde een drietal recente televisiefragmenten waarin door de betreffende persoon Engels werd gesproken. De criteria Engelse woordenschat, Engelse uitspraak en Engelse grammatica werden daarbij onder de loep genomen, en Dijssselbloem excelleerde in al deze categorieën, ook al is hij, zoals gezegd, geen Nederlands Engels vertaler. De commissie oordeelde dat Dijsselbloem zich in het Engels uitstekend redt met complexe onderwerpen, en mooie zinnen formuleert die hij in vlekkeloos Brits-Engels uitspreekt.

Zijn triomf op het gebied van vertaling Engels is te verklaren door de invloed van Dijsselbloems 83 jaar oude vader die geen Nederlands Engels vertaler maar leraar Engels is, en dit vak wonderwel nog steeds doceert. Dijsselbloem memoreerde een en ander in zijn dankbetuiging na de uitreiking van de prijs. “Als ware anglofiel nam hij ons regelmatig mee naar Engeland. En ik herinner me de lesjes die ik thuis op de bandrecorder luisterde: ‘Hello, my name is Peter. Hello, my name is Jane‘ ”. Het moge duidelijk zijn dat een binding met Groot-Brittannië vanaf jeugdige leeftijd bij de desbetreffende persoon een rijke bron van kennis van het Engels kan genereren. Indien men echter een onberispelijke vertaling Engels nodig heeft van een document rekening houdende met alle voorkomende minutieuze taalkundige verschillen, dan kan men zich toch het beste wenden tot een gekwalificeerde Nederlands Engels vertaler. Maar dat terzijde.

Er werden helaas wel vergissingen in het Engels geconstateerd bij alle genomineerden. Het ging hier dan om zaken als verwarring van meervoud en enkelvoud (‘all this things’), verkeerde plaatsing van bijwoorden (‘I’ve thought always that’), en onjuiste letterlijke vertaling vanuit het Nederlands naar het Engels (‘agenda’). Deze leemten bespeurde de commissie met name bij de jongere genomineerden. De jonge garde overtrof overigens wel de oudere generatie wat betreft uitspraak van het Engels. Het spreekt voor zich dat alle bovengenoemde zaken immer scherp in het vizier worden gehouden door een bekwame Nederlands Engels vertaler.

Een gedachte over “Engels Jeroen Dijsselbloem raakt wellicht niveau Nederlands Engels Vertaler

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *