Brexit gevolgen voor positie Engelse taal en muziek?

Posted on

Terwijl een Brexit overwegend moeilijk voorspelbare economische gevolgen heeft, zijn er ook gevolgen op linguïstisch en cultureel gebied. Wat zou het bijvoorbeeld betekenen voor de positie van de Engelse taal en populaire (live-)muziek als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt? Tevens spreekt de vertaler Engels Nederlands van Uit de Kunst Vertalingen zich hier uit over […]

Erkende vertaler Nederlands Engels beziet debat hegemonie Engels met lede ogen

Posted on Leave a comment

Menig linguïstisch intellectueel brengt te pas en te onpas te berde dat het alarmerend is dat steeds meer Europeanen zich uitsluitend bedienen van het Engels als lingua franca (letterlijk: vrije, toegankelijke taal), en er wordt in toenemende mate gepleit voor de bescherming van de diverse Europese talen. Deze vertaler Nederlands Engels zou zich graag eens […]