Brexit gevolgen voor positie Engelse taal en muziek?

Engels Nederlands EngelsTerwijl een Brexit overwegend moeilijk voorspelbare economische gevolgen heeft, zijn er ook gevolgen op linguïstisch en cultureel gebied. Wat zou het bijvoorbeeld betekenen voor de positie van de Engelse taal en populaire (live-)muziek als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt?
Tevens spreekt de vertaler Engels Nederlands van Uit de Kunst Vertalingen zich hier uit over zijn ideeën rondom het al dan niet blijven van Groot-Brittannië in de Europese Unie.

Een van de gevolgen van een Brexit zou kunnen zijn een verschuiving in de linguïstische balans in Europa: het gaat hier om de Europese voertaal. Op dit gebied zou bijvoorbeeld Frankrijk gebaat zijn bij een Brexit. Het is bekend dat politieke leiders in Frankrijk al langere tijd gefrustreerd zijn over het feit dat Groot-Brittannië zich niet volledig verbindt aan een in alle opzichten verenigd Europa. Er wordt ook over gesproken dat de Fransen een eventueel vertrek van Groot-Brittannië zullen aangrijpen om de positie van de Franse taal te verstevigen.

Wordt de populariteit van de Engelse taal bedreigd door een Brexit?

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat het Engels zal verdwijnen in het Europees bestuur, juist omdat het zo wijdverbreid is door heel Europa en over de rest van de wereld, is het wel zo dat bij een vertrek van Groot-Brittannië er wellicht in de lidstaten van de EU in mindere mate een prikkel zal zijn om de Engelse taal te leren.

Dit heeft een tweetal redenen. Allereerst zullen inwoners van Europa niet langer automatisch het recht hebben om te wonen en werken in Groot-Brittannië, wat betekent dat er minder noodzaak zal zijn tot bekwaming in het Engels om in de Britse markt te gaan werken.

Ten tweede zullen bij een Brexit Britse goederen duurder worden binnen Europa, hetgeen economische banden zal verzwakken, terwijl deze banden vaak intensieve taalverwerving bevorderen. Andersom geldt dit ook: als bij een Brexit de Britse export naar de EU onderworpen wordt aan heffingen en de handel hierdoor afneemt, dan zou dit ook een negatief effect kunnen hebben op de bereidheid van Britten om Europese talen te leren.

Effect van een Brexit op muziek in de Engelse taal in Europa

Een heel ander gebied waar een Brexit mogelijk grote gevolgen kan hebben betreft de buitenlandse tours van grote artiesten uit Groot-Brittannië. Op dit moment kunnen Britse artiesten nog vrij reizen en werken in de Europese lidstaten. Echter als Groot-Brittannië ervoor stemt om de Europese Unie te verlaten, dan zal dit niet langer het geval zijn, en het waarschijnlijker worden dat in Europa rondreizende artiesten aparte werkvisa nodig hebben voor ieder Europees land dat ze willen bezoeken.

“Dit kost heel veel tijd en geld, en voor nieuwe artiesten die die gebieden willen ontginnen, kan dit het verschil betekenen tussen wel of niet kunnen touren”, zegt Colin Schaverien van het Londense Prolifica Management, dat Two Door Cinema Club en Jamie N Commons vertegenwoordigt.

“Het live-gebeuren zou een grote klap te verduren krijgen, en er zullen zeker gevolgen zijn voor kleinere tourende bands in de vorm van extra bureaucratie”. Hij trekt de vergelijking met de zeer gecompliceerde en prijzige procedure waar Britse artiesten momenteel doorheen moeten om een visum voor de Verenigde Staten te krijgen.

Ook zorgwekkend voor tourende artiesten is het vooruitzicht van koersschommelingen. Economen zijn het er niet over eens of een Brexit de euro zou verzwakken, maar er is wel een risico dat het Britse pond tot wel 20% zou kunnen gaan zakken volgens schattingen door investeringsbank Goldman Sachs.

“Als je al een contract hebt gesloten in ponden voor het overgrote deel van je tourkosten, dan blijft er een enorm gat over,” zegt Schaverien.

De vertaler Engels Nederlands van Uit de Kunst Vertalingen over een Brexit

Tot besluit een bespiegeling over een eventuele Brexit van de vertaler Engels van Uit de Kunst Vertalingen:

De krachtige invloed van muziek in de Engelse taal verklaart deels waarom voor veel Europeanen Groot-Brittannië een natuurlijke en welkome partner is. Dit is ook geen recent verschijnsel. Al sinds The Beatles hun eerste podiumervaringen opdeden in het live-circuit in het Hamburg van de vroege jaren zestig, vormt populaire muziek in de Engelse taal – voornamelijk die uit Engeland – een zeer persoonlijk onderdeel van de ‘soundtrack’ van het leven van jonge mensen op het vasteland van Europa. Voor hen vormt Groot-Brittannië – en de daaruit voortkomende culturele impulsen – niet alleen onderdeel van hun continent, maar ook onderdeel van hun wereldbeeld; niet slechts een buur, maar een familielid; Groot-Brittannië is feitelijk onderdeel van hun innerlijke leven. Dat geldt niet in de laatste plaats voor ondergetekende, wiens werkzame leven sinds jaar en dag in het teken staat van vertaling Engels Nederlands en vertaling Nederlands Engels wegens een voorliefde voor de Engelse taal en cultuur.

De visie van veel Europeanen op het EU-referendum zou men weerspiegeld kunnen zien in een tekstfragment van de song “Under Pressure”, een samenwerking van twee zeer invloedrijke, helaas ons reeds ontvallen, culturele exponenten uit Groot-Brittannië: Freddie Mercury van Queen en David Bowie:

“Under pressure that burns a building down, Splits a family in two…

Watching some good friends, Screaming, Let me out!“