Lutheranen verwerpen nu ook de nieuwste Engelse Vertaling van de NIV Bijbel vanwege genderkwestie

Posted on Leave a comment

De geactualiseerde NIV Bijbel is wederom onderwerp van kritiek, ditmaal van de Synode van Missouri van de Lutherse kerk. In een onlangs verschenen rapport waarschuwde een groep deskundigen tegen het gebruik van de Engelse NIV vertaling in verband met een genderkwestie in de Engelse vertaling. In dit artikel zal aan de hand van twee voorbeelden […]