Netflix HERMES test voor hoogwaardige vertalingen op grote schaal

vertalingenSinds Netflix wereldwijd met haar streamingdiensten begon, is de schaal van de lokalisatiewerkzaamheden enorm opgeschroefd. Nog maar vijf jaar geleden kon men alleen als men vertaler Engels, Spaans of Portugees was ondertitels verzorgen voor de streamingdienst. Tegenwoordig zijn dat meer dan twintig talen – zoals Koreaans, Chinees, Arabisch en Pools. En het aantal blijft groeien. De wens om abonnees plezier te bezorgen in ‘hun’ taal – met behoud van de creatieve intentie en een scherp oog voor culturele nuances – is volgens Netflix belangrijk voor de kwaliteitsgarantie. Dit zorgt dan ook voor een sterk toegenomen vraag naar vertaaltalent. Vertalers die kunnen helpen om uitstekende vertalingen te leveren voor abonnees wereldwijd, in alle bijbehorende talen.

De behoefte aan kwaliteit in lokalisatie op een steeds grotere schaal bracht Netflix ertoe om HERMES te ontwikkelen en te lanceren. Dit is de eerste keer dat een grote content-leverancier een online ondertitelings- en vertaaltest / indexeringssysteem introduceert. Eerder bestond er geen standaardtest voor vertaalprofessionals op het gebied van media. Ook al werken hun creaties dagelijks door in de levens van miljoenen mensen. Er is geen sprake van algemene registratie door een professionele organisatie waarbij het totale aantal professionele mediavertalers wereldwijd wordt vastgelegd. Ook zijn er geen er licentienummers, accreditaties of databases voor gekwalificeerde vertalers. Het aantal professionele ondertitelaars Nederlands wordt bijvoorbeeld geschat op 100 – 150 wereldwijd. Netflix weet dit uit marktonderzoek dat ze uitvoerde tijdens de lancering in Nederland enkele jaren geleden. Dit is alleen een uit de losse pols geschat aantal gebaseerd op anekdotische informatie. Het feitelijke aantal is vooralsnog onbekend in de sector.

Vertalingen van kwaliteit vinden op grote schaal

Hoe vind je de beste vertalers voor hoogwaardige mediavertaling zonder een algemeen registratiesysteem en een standaardtest? Netflix maakt gebruik van derden voor het afnemen en beheren van lokalisatiewerkzaamheden voor content. Maar in deze methode ontbreekt vaak de precisie die nodig is voor het stimuleren van continue verbetering en vernieuwing in het domein van mediavertaling. Elke leverancier heeft weer een andere manier voor het werven, kwalificeren en beoordelen van vertalers. Het is dus bijna onmogelijk voor Netflix om voor iedereen een norm te handhaven voor constante kwaliteit met een betrouwbaarheid en schaal die in lijn zijn met voortdurende internationale groei.

Hoewel het wel mogelijk is om het succes van een bedrijf te meten aan de hand van criteria als weigeringspercentages, punctualiteitscijfers, etc., kan dit niet op individueel niveau. Het is alsof men probeert het WK voetbal te winnen terwijl men alleen kan kijken naar winst- en verliesgegevens van het team en niet weet hoeveel fouten de individuele spelers maken. Men maakt blind een opstelling zonder op de hoogte te zijn van scoregemiddelden en de omvang van de selectie voor de volgende wedstrijd. Het is moeilijk en frustrerend om te proberen te ‘winnen’ in zo’n omgeving. Toch heeft Netflix de afgelopen jaren grotendeels op deze wijze moeten werken. Hierbij werd ook nog steeds geprobeerd om kwaliteitsslagen te maken.

De test

HERMES staat bij Netflix symbool voor een treffen tussen Hollywood en Silicon Valley. Deze uit vijf delen bestaande vertaaltest voor ondertitelaars is intern ontwikkeld door teams die gespecialiseerd zijn in contentlokalisatie en mediatechniek. Hierbij werden ze gesteund door vooraanstaande experts op het gebied van mediavertaling. De test is ontworpen voor hoge schaalbaarheid en bevat duizenden willekeurige combinaties van vragen zodat niet één test hetzelfde is. De vragenronden bestaan uit meerkeuzevragen die worden gesteld in een specifiek getimed tempo. Hierbij wordt de kandidaat getest op:

  • Begrip van het Engels
  • Vertaling Engels van idiomatische zinnen in de doeltaal
  • Herkenning van zowel linguïstische als technische fouten
  • Ondertitelingsvaardigheden

Idiomen zijn uitdrukkingen die vaak specifiek zijn voor een bepaalde taal. Ze kunnen knap lastig zijn om in andere talen te vertalen. Het Engels kent ongeveer 4.000 idiomen. Het vermogen om deze te kunnen vertalen op een cultureel juiste wijze is erg belangrijk voor het behoud van de creatieve intentie van een stuk content.

Hermes-nummers

Nadat de test is afgerond heeft Netflix een goed beeld van het vaardigheidsniveau van de kandidaat. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden om projecten te koppelen aan hoogwaardig taalpersoneel. De echte waarde van het HERMES-platform op de lange termijn zit hem in de uitgifte van HERMES-nummers (H-nummers). Deze unieke identificatiecode wordt aan iedere kandidaat verstrekt bij aanmelding voor de test. Het nummer blijft gekoppeld aan de kandidaat gedurende de rest van de tijd waarin vertalingen aan Netflix worden geleverd. Door te kijken naar de hoeveelheid aanwezige H-nummers in een bepaalde taal kan Netflix de omvang van een resourcepool voor een bepaalde taal preciezer beoordelen. Ook is het mogelijk om de benodigde tijdsperiode voor het lokaliseren van bibliotheken beter te voorspellen.

Vanaf deze zomer moeten alle ondertitels die worden geleverd aan Netflix een geldig H-nummer hebben. Hierdoor kan Netflix de statistieken die horen bij een bepaalde vertaling beter koppelen aan de persoon die het werk heeft uitgevoerd.

Vernieuwing

Na verloop van tijd zullen deze statistieken worden gebruikt in combinatie met andere gegevens om de beste ondertitelaar voor een bepaalde opdracht ‘aan te bevelen’. Dit gebeurt op basis van eerdere prestaties verricht voor Netflix. Net zoals Netflix graag titels aanbeveelt aan abonnees, streeft de streamingdienst er ook naar om ondertitelaars op een soortgelijke manier te koppelen. Misschien zien ze zichzelf wel als horrorliefhebber, maar blinken ze uit in het ondertitelen van romantische komedies. In theorie kan Netflix deze koppeling tot stand brengen zodat ze hun best mogelijke werk kunnen leveren.

Voortgang

Sinds de presentatie van de HERMES-tool twee weken geleden hebben reeds duizenden kandidaten over de hele wereld de test gedaan in alle voorkomende talen. Netflix verheugt zich hierin vanwege de impact die dit uiteindelijk zal hebben voor abonnees, naarmate de kwaliteit van de ondertiteling van de service steeds beter wordt. Snel wordt het omslagpunt genaderd waarbij het Engels niet meer centraal zal staan in de kijkervaring. Met HERMES kunnen personen die dit zeer belangrijke werk doen beter worden geselecteerd zodat abonnees in hun eigen taal kunnen genieten van hun favoriete tv-shows en films.

Ben je een professionele ondertitelaar en zou je de test graag willen doen? Dat kan hier.