Vertaler Engels Teksten schuilt in Vlaming Guy Brisaert blijkens lovenswaardige vertaling Paint it Black

vertaler engels teksten

De Vlaming en nu vertaler Engels teksten Guy Brisaert (1949) is eigenlijk geen vertaler Engels teksten maar een zanger en groot liefhebber van de Engelse band The Rolling Stones. Enkele jaren geleden vatte hij het idee post om een nummer van deze groep in het Nederlands (Vlaams) te vertalen. Een juridisch traject volgde waarbij de Engels – Nederlandse vertaling van ‘Paint it, Black’ werd ingediend bij de Londense uitgever van de wereldberoemde band en deze zelfs werd beluisterd door de heren Jagger en Richards in hoogsteigen persoon. En met succes: inmiddels is het nummer al opgenomen in het Nederlands en is het jongensbandje van de nieuwbakken vertaler Engels teksten Brisaert nieuw leven ingeblazen.

Wanneer de in Halle geboren Brisaert op 16-jarige leeftijd The Rolling Stones ziet optreden in het Sportpaleis in Antwerpen, vindt er een aardverschuiving plaats. Guy: “Die hadden zo’n uitstraling en diepe indruk op me nagelaten, dat ik ook ben begonnen te spelen.”

Guy richt met Rob Hägerbaum en Ritch Leroy van Tacslan een bandje op waarmee ze naast werk van anderen ook eigen werk spelen. Ze vermaken zich een aantal jaren opperbest, maar helaas gooit dan het ‘Ministerie van Landsverdediging’ (het Vlaamse Ministerie van Defensie) roet in het eten: de mannen moeten in dienstplicht. Na diensttijd maken de muzikale ambities gedurende een dertigtal jaren noodgedwongen plaats voor zaken als carrière, totdat een verjaardagsfuif voor Guy het muzikale vuur weer ontsteekt:

“Ik heb mijn zaak in bureau-inrichting uitgebouwd, en op mijn zestigste verjaardag brachten Rob (sologitaar) en Ritch (ritmegitaar) een nummer voor mijn verjaardag in het Gravenhof in Dworp. Meteen was de ‘klik’ er terug. We hebben twee jonge muzikanten aangetrokken, Koen De Vidts (drums, percussie), en Matthijs Verstegen (akoestische gitaar en bas), en samen met Ritch en Rob vormden we de ‘Tax Clan’.”

Zo wordt maar weer eens geïllustreerd dat men een leven lang jongensdromen kan koesteren, najagen en in vervulling laten gaan, en uiteindelijk vertaler Engels teksten wordt. Niet lang na deze heuglijke gebeurtenis werd er zelfs een ‘full CD’ opgenomen: ‘Guy Brisaert en ‘The Tax Clan’’. De teksten op deze cd zijn volgens vertaler Engels teksten Brisaert “pakkend en gaan over het leven. Mijn leven zelf is nogal ‘rock and roll’ en emotioneel.” Verder ontstond er zoals gezegd het initiatief om het lied ‘Paint it, Black’ van de oorspronkelijke inspiratiebron van de Vlamingen van het Engels naar het Nederlands te vertalen. Het is gebleken dat, vooraleer men als vertaler Engels teksten toestemming kan krijgen voor het uitbrengen van een lied van The Rolling Stones in vertaling, men zich dient te buigen over een aantal nauw luisterende vertaaltechnische zaken. Guy: “Je moet de Nederlandstalige tekst vertalen naar het Engels, zodat zij er ook iets van verstaan. De tekst of de betekenis van de tekst moet ook heel hard aanleunen bij het origineel. We hebben dat geprobeerd voor ‘Paint it, black’.”

Dat de toestemming van de Engelse heren er uiteindelijk kwam, mag met recht een unieke gebeurtenis genoemd worden, daar tot nog toe nog niemand deze eer te beurt is gevallen. Guy: “Het nummer ‘Paint it, Black’ vertalen en op muzikaal laten ‘matchen’ met het origineel van The Stones, is niet eenvoudig, maar het is gelukt. Het is voor het eerst dat iemand dat mag doen, en ik ben er enorm fier op.”

Voor de lezer die geïnteresseerd is in het resultaat van de vertaalinspanningen en ode aan The Rolling Stones door vertaler Engels teksten Guy Brisaert volgt hieronder de integrale tekst van ‘In het Zwart’:

In het Zwart
Ik zie een rode deur en wil ze in het zwart
Ik wil geen kleuren meer maar alles in het zwart
De meisjes gaan voorbij hun kleren zijn fel rood
Ik kijk opzij en ik zeg ja man dat belooft
Ik zie een rij vol wagens allen zijn ze zwart
Wel duizend bloemenkransen op het koude graf
Mijn liefste leeft niet meer en ik sta hier alleen
Ik verlies alles en ik zie het echt niet meer
Ik reis doorheen mezelf waar alles donker is
Ik zoek een uitweg naar een deur die ik niet vind
Wil ik nu vluchten ofwel sterven van verdriet
Whow ik zeg kop omhoog met passie in m’n ziel
Het vuile water vloeit weer naar de blauwe zee
Ik kon toch nooit voorzien dat dit gebeuren zou
Krijg tranen in m’n ogen als ik naar haar foto kijk
En daarom rouw ik ook en is alles zwart voor mij
Ik zie een rode deur en wil ze in het zwart
Ik wil geen kleuren meer maar alles in het zwart
De meisjes gaan voorbij hun kleren zijn fel rood
Ik kijk opzij en ik denk ja man dat belooft
Ik wil ze in het zwart
In het zwart geen rood
Ik wil weg uit de zon
Ik wil alleen de nacht
Ik wil ze in het zwart
Zwart zwart zwart zwart zwart
Geen rood
Ik wil weg uit de zon
Ik wil alleen de nacht
Jaaaaaa