Vertaalbureau Engels

Vertaalbureau Engels met passie en inspiratie

vertaalbureau engels
Aan de wieg van vertaalbureau Engels Uit de Kunst Vertalingen sta ik, Sebastiaan Kunst. Zoals elders op deze website ook al is vermeld, heb ik sinds mijn vroegste jeugd al een voorliefde voor Engeland en de Engelse taal. Deze voorliefde werd enerzijds ingegeven door de inspirerende wijze waarop Engelse les werd gegeven aan het Ubbo Emmius Lyceum in mijn geboorteplaats, en anderzijds door een ontluikende passie voor Britse rock-’n-roll, waar ik aanvankelijk bekend mee raakte middels de muziek van Queen. Naspeuringen leidden mij vervolgens naar muzikale aartsvaders The Beatles, The Rolling Stones en Led Zeppelin, en later weer naar het rijke domein van de Britse volksmuziek, waarin illustere troubadours als wijlen Bert Jansch figureren. Vanzelfsprekend vormen bovengenoemde namen slechts de franje van het rijke tapijt van de Britse muziek. Voor een staalkaart van mijn luistergedrag verwijs ik naar last.fm.

Vertaalbureau met een vitale binding met Engeland

vertaalbureauNa het propedeutisch jaar van de lerarenopleiding Engels aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden heb ik mijn studie voortgezet aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daar heb ik aan de Faculteit der Letteren mijn graad in de Engelse Taal & Cultuur behaald. Tussen cursusjaren door heb ik een periode in Engeland doorgebracht om mijn praktische kennis van de Engelse taal en de cultuur te verbreden in de omgeving van Shepway, Kent, waar ik een jaar heb gewoond en gewerkt, en een netwerk heb opgebouwd waar ik tot op de dag van vandaag nog uit put. Bovenstaande heeft ertoe geleid dat ik als vertaler Engels hoogwaardige diensten kan leveren.

Natuurgetrouwe vertaling Engels

Vertaalbureau Engels Uit de Kunst Vertalingen wordt namelijk ondersteund door proeflezers uit Groot-Brittannië die hun sporen hebben verdiend in de wereld van vertaling Engels. Hierdoor wordt gegarandeerd dat elke vertaling die het vertaalbureau verlaat door native speakers (Nederlands: ‘moedertaalsprekers’) kan worden gelezen zonder dat men de wenkbrauwen fronst omdat er een merkwaardigheid in geslopen is. Met andere woorden: de vertaalde tekst leest alsof zij is geschreven door een Engelsman. Hierdoor krijgt het document of de tekst in vertaling vanzelfsprekend veel meer waarde en kan zij wereldwijd worden ingezet ten behoeve van een keur aan doeleinden. Te denken valt aan van het Nederlands naar het Engels vertaalde contracten, algemene voorwaarden en financiële rapporten, maar ook romans, magazines en documentaires, om maar een greep te doen uit de vele mogelijkheden. Ook wanneer u bijvoorbeeld binnen 24 uur een brief of een CV vertaald wilt hebben naar hoogwaardig Engels, kunt u bij Uit de Kunst Vertalingen aankloppen.

Waarom vertaalbureau Engels Uit de Kunst Vertalingen?

  • Offerte binnen een uur 
  • Hoogwaardige vertaling Engels
  • Standaard controle door native speakers
  • Scherp woordtarief