Vertaler Engels

Inleiding

In onze geglobaliseerde wereld krijgen we steeds meer te maken met grote uitdagingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om huisvesting, zorg, politiek, economie en klimaat. Daarnaast is het Engels als wereldtaal de meest invloedrijke taal op aarde. Daarom is een goede vertaler Engels nog altijd van groot belang. Hij is eigenlijk de verbindende factor in het verkeer tussen mensen, bedrijven en instellingen. Vertalingen dragen ook bij aan culturele, kunstzinnige en technologische uitwisselingen. Zodoende verrijken en verbeteren Engelse vertalingen het leven van vandaag en morgen.

Op weg naar een betere wereld is een professionele vertaler Engels dus van grote waarde. Kwalitatieve en krachtige Engelse vertalingen slaan bruggen over de hele wereld. Zo dragen ze bij aan bewustwording, ontwikkeling en vooruitgang.

Waarom is een professionele vertaler Engels zo nodig?

Ten eerste beheerst een professionele vertaler Engels zoals die van Uit de Kunst Vertalingen het Engels tot in de finesses en vezels. De vertaler heeft een grondige kennis van de Engelse taal en cultuur, opgebouwd dankzij jarenlange werkervaring in Engeland. Zodoende komt de boodschap in het Engels echt over. En wel met alle nuances die in het Engels zo van belang zijn. De Engelse tekst mag namelijk geen taalkundige, stilistische of culturele onjuistheden bevatten die tot onduidelijkheid en verwarring zouden kunnen leiden.

Op termijn besparen hoogwaardige Engelse vertalingen tijd en kosten. Het is belangrijk dat de naar het Engels te vertalen tekst in één keer goed vertaald wordt. Zodoende betaalt de investering zich na verloop van tijd terug. De vertaling doet zijn werk en heeft geen aanpassingen mee nodig vanwege incorrect taalgebruik of onduidelijkheden.

De waarde van een Engelse vertaler voor personen, bedrijven en instellingen

Effectieve en heldere communicatie tussen personen, bedrijven en instellingen in een internationale context is van groot belang. Gestroomlijnde vertalingen in perfect Engels helpen hierbij. Ze maken het mogelijk om op grote schaal een boodschap krachtig over te brengen. Zo draagt de vertaler Engels bij aan het bereiken van internationale doelstellingen. Daarnaast kan de Engelse vertaler van Uit de Kunst Vertalingen van dienst zijn in domeinen die het leven kleur geven, zoals kunst en cultuur.

Engelse vertalingen van Uit de Kunst Vertalingen dragen daarnaast bij aan tijd- en kostensparing en efficiëntie op de lange termijn. Dit is omdat ze van onbetwiste kwaliteit zijn. De vertalingen slaan direct de juiste toon aan. Ze bevatten alle in het Engels belangrijke nuances en taalkundige en culturele elementen. Dit zorgt voor doeltreffende communicatie tussen personen, bedrijven en instellingen. Gemankeerde vertalingen kunnen in sommige gevallen leiden tot verlies van bezoekers dan wel klanten. Dit vermijdt men door een professionele vertaler Engels zoals die van Uit de Kunst Vertalingen in te schakelen.

Een selectie aan vertalingen die de vertaler Engels aanbiedt

Uit de Kunst Vertalingen specialiseert zich onder andere in marketing vertalingen. Is er een marketing-tekst in onberispelijk Engels nodig? De vertaler Engels van Uit de Kunst Vertalingen staat hiervoor garant. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijfspresentaties, marktonderzoek of enquêtes. Geen enkele tekst ligt buiten het bereik van Uit de Kunst Vertalingen.

Hetzelfde geldt voor juridische vertalingen. Is er behoefte aan een correcte Engelse vertaling van bijvoorbeeld statuten, contracten, polisvoorwaarden of algemene voorwaarden? Juist bij dit type teksten is absolute nauwkeurigheid van groot belang. Juridische termen in het Engels kennen vaak een zeer specifieke vertaling. Het is van groot belang om hier kennis van te hebben in het geval van juridische vertalingen. Deze kennis is aanwezig bij Uit de Kunst Vertalingen.

De kwaliteitscontrole van Engelse vertalingen

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat kwaliteitscontrole cruciaal op het gebied van Engelse vertalingen. Daarnaast zijn nauwkeurigheid en consistentie ook van enorme waarde. De vertaler van Uit de Kunst Vertalingen voorziet hierin door te werken met terminologielijsten en vertaalgeheugens.

Nadat de vertaling is uitgevoerd, legt de vertaler de Engelse tekst voor aan een professionele proeflezer en native speaker van het Brits-Engels. De proeflezer doet de allerlaatste controle, zodat de vertaling klaar is voor verzending.

Kortom, door bovenstaande werkwijze zorgt de vertaler Engels voor de hoogst haalbare kwaliteit.

Factoren die van invloed zijn op de kosten van een vertaler Engels

Uit de Kunst Vertalingen rekent een vast woordtarief voor alle vertalingen Engels. Dit is ongeacht het vakgebied of de tijd die de vertaling in beslag neemt.

Bovendien is de kwaliteitscontrole door Britse proeflezers inbegrepen in het tarief. Voor relatief hogere woordaantallen is er verder nog een korting mogelijk op het tarief. Dit gebeurt in overleg met de vertaler Engels van Uit de Kunst Vertalingen.

Contact met de professionele Engelse vertaler

Bij het geven van de vertaalopdracht is het in principe niet nodig om vooraf instructies te geven. Het lezen van de tekst ter vertaling geeft de vertaler Engels alle informatie die nodig is om de vertaling goed uit te kunnen voeren.

Mochten er echter bijzonderheden zijn waarvan de vertaler Engels beslist op de hoogte moet zijn, dan verneemt Uit de Kunst Vertalingen deze natuurlijk graag. Verder is de vertaler altijd bereikbaar voor overleg.

Veelgestelde vragen

  • Wat is het verschil tussen een vertaler Engels en vertaal-apps?
    Een vertaler Engels kent alle nuances en finesses van de Engelse taal en cultuur en kan als het ware tussen de regels door lezen wat er precies bedoeld wordt. De vertaal-apps die er tegenwoordig zijn houden hier in veel gevallen geen rekening mee. Dit geldt ook voor zeer specifieke terminologie en de stijl van een tekst, die in de meeste gevallen niet wordt meegenomen in de vertaling. Om deze redenen is een menselijke vertaler Engels nog altijd te prefereren boven een vertaal-app.
  • Wat is het verschil tussen vertaalgeheugens en machinevertalingen?
    Machinevertalingen zoals Deepl Translator en Google Translate kunnen in één keer grote volumes tekst vertalen. Dit scheelt tijd, maar het kost kwaliteit. Zoals gezegd, is de menselijke vertaler Engels zich zeer bewust van nuance en stijl en weet dit haarfijn over te brengen in vertaling. Deze elementen zijn in een Engelse vertaling van groot belang zijn en worden vaak genegeerd door machinevertalingen.

Vertaalgeheugens vormen weer een ander fenomeen. Ze zijn slechts een hulpmiddel voor de vertaler Engels. Vertaalgeheugens onthouden al vertaalde fragmenten, zinnen en zinsneden. Deze worden opgeslagen in een database om de consistentie van terminologie in Engelse vertalingen te waarborgen.

Conclusie

Een menselijke, professionele vertaler Engels is dus nog altijd van onschatbare waarde. Met name in onze geglobaliseerde wereld waarin ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, en waarin we het hoofd moeten bieden aan vele uitdagingen. Men kan denken aan economische uitdagingen ten aanzien van inflatie. Of aan klimatologische uitdagingen waarbij bewustwording van groot belang is. Dit zijn slechts een paar gebieden waarin het Engels als verbindende factor en motor kan worden gebruikt.

De Engelse vertaler van Uit de Kunst Vertalingen levert sinds jaar en dag hoogwaardige Engelse vertalingen. Ze hebben oneindig veel doeleinden waarbij personen, bedrijven en instellingen met elkaar worden verbonden op weg naar de toekomst.