Charles Dickens befaamd in de Lage Landen door vertaling Engels Nederlands

Posted on Leave a comment

NIJMEGEN – De beroemde Engelse schrijver Charles Dickens werd twee eeuwen geleden geboren. Over de gehele wereld worden er nu tentoonstellingen en herdenkingen georganiseerd. Echter enkel in de Universiteitsbibliotheek in Nijmegen kan men en lezen en zien wat de wederwaardigheden van Dickens waren in Nederland, ook al is hij hier zelf nimmer geweest. Tevens kan […]