Erkende Vertaler Engels gevraagd voor rapport gaswinning Groningen

erkende vertaler engelsEen groep ingezetenen van Groningen en de Ommelanden verwacht van MinEcoZak Henk Kamp dat de Engelstalige rapporten van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) inzake de omstreden gaswinning vertaald worden van het Engels naar het Nederlands door een erkende vertaler Engels.

Men is van mening dat, aangezien de gaswinning Groningse en dus Nederlandse belangen betreft, het voor zich spreekt dat publicaties hieromtrent in het Nederlands verschijnen. Diensten van een erkende Vertaler Engels zouden hier dus van pas komen mag wel worden geconcludeerd.

Een willekeurige reactie van een Noorderling op het nieuwsbericht op de website van RTV Noord (de publieke, regionale omroep voor de provincie Groningen):

De molen van het Engels maalt als wij er niet met elkaar voor waken onze eigen moedertaal steeds meer tot een eenheidsworst. Bij de NAM zien ze de Engelse taal duidelijk als een vehikel, dat op die manier meer verdoezelt dan duidelijk maakt

Een andere reactie luidde:

‘The language of science is broken English.’ Casimir. Wetenschappelijke rapporten zijn niet lastig te lezen omdat ze in het Engels zijn, maar omdat ze geschreven zijn voor een kleine groep mensen met de zelfde achtergrond. De rapporten waarop beleid gebaseerd wordt horen echter op zijn minst in begrijpelijk Nederlands (en Frysk in Fryslân) samengevat te zijn

In een schrijven aan Kamp betoogt de groep dat de rapporten in het Engels niet begrijpelijk zijn, voornamelijk omdat de schrijvers zich hebben bediend van wetenschappelijk Engels, hetgeen slechts door een selecte groep vakgenoten te duiden zou zijn. Dit zou een goed begrip van de rapporten door de getroffen bevolking in de weg staan, aldus de groep Groningers. Mocht de minister deze oproep naast zich neerleggen, dan worden gerechtelijke stappen niet geschuwd.

Welke erkende vertaler Engels stelt zich in het voorkomende geval beschikbaar voor de vertaling Engels van de rapporten?